سیستم های گرمایش از کف تابشی برقی معمولاً بسیار کارآمد هستند و نسبت به سایر سیستم های گرمایشی انرژی کمتر یا بیشتر مصرف می کنند. ... یک سیستم گرمایش از کف در این سناریو نه تنها هزینه کمتری برای اجرا دارد، بلکه اتاق را به طور مساوی گرم می کند.
منبع:[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]