کار در ارتفاع به دلیل ریسک بالا همواره از اهمیت بسیار بالایی در تدوین استانداردها و آیین نامه ها داشته و دارد. یکی از آیین نامه هایی که در داخل کشور و توسط معاونت وزارت کار تدوین شده است، آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع است. هدف از تدوین این آیین*نامه، ایمن*سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه*هایی می*باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط، در آنها انجام می*گیرد.
تعریف کار در ارتفاع: با توجه به اینکه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]اعم از [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]در ارتفاع بیش از این مقدار تعریف شده عمل می نمایند، مشمول رعایت اجباری این آیین نامه هست.
لازم به ذکر است که [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ][تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]استاندارد، با توجه به الزامات استاندارد EN1808 دارای انواع سامانه محدودکننده و سامانه های توقف اضطراری هستند که شرح آن در بررسی جزییات [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ارایه شده است. با همه این مهم رعایت آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع و استفاده از تجهیزات ایمنی کار در ارتفاع و رعایت شرایط ایمن کاری دستگاه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، لازم و ضروری است.
شرکت آلتای توسعه، بعد از نصب و راه اندازی دستگاه ها به صورت میدانی به پرسنل و اپراتور [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، نحوه عملکرد و الزامات و ایمنی را تشریح می کند و دفترچه راهنمای مدون و کاملی تحویل کارفرما/خریدار/ اپراتور می نماید. در دفترچه فوق، کلیه موارد هشدار، ایمنی و شرایط استفاده و همچنین نحوه تعمیر و نگه داری از دستگاه به صورت کامل تشریح شده است.
از کلیه کارفرمایان/خریداران محترم تقاضامند است در موقع تهیه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، از استاندارد بودن دستگاه و رعایت کلیه الزامات استاندارد EN1808 اطمینان حاصل کنند .
با احترام شرکت آلتای توسعه
02166123616
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]