مجوز استخدام دولتی ۱۰هزار مهندس ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر و حداقل ۲ سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی صادر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ابلاغ قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی که توسط علی لاریجانی رئیس مجلس انجام شد، آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می*گردد.

در ماده واحده قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی آمده است: دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و حداکثر ظرف سه سال با رعایت حکم بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد ده*هزار ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که از سال زراعی ۱۳۸۲ به بعد حداقل دوسال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی و اساسی بخش کشاورزی داشته باشند و یا در تعاونیهای تولید به عنوان مدیر و یا کارشناس فعالیت نموده و در مدیریت جهاد کشاورزی استانها، شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی دارای سوابق مشارکت و نظارت در امور یادشده باشند، با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور در پستهای عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی شهرستانها و یا مراکز خدمات کشاورزی استخدام نماید.
بنابراین گزارش، اشخاص دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر و یا سابقه کاری طولانی*تر از اولویت در استخدام برخوردارند.
منبع:unp.ir