واقعیت این است که بالا بردن موثر مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله در گستره وسیع (به مثابه ضرورتی عاجل و حیاتی) در صورت بسنده نمودن و اکتفای صِرف به برخی روش های پیچیده، الزاماتی را طلب می کند که تامین بایسته آنها در عمل، سطحی نسبتا بالا از توسعه همه جانبه و موزون را در مجموعه عظیم زیرساخت های اقتصادی، فنی و انسانی و ... ایجاب می نماید.
از سوی دیگر، تحقق توسعه مزبور در وضعیت موجود، نه تنها در کوتاه - مدت، بلکه در میان مدت نیز بس مشکل می نماید. بنابراین تکیه بر راهکار محوری سبک و یکپارچه سازی (به طور توامان و به ویژه همراه با در نظر داشتن دیگر عوامل تعیین کننده در افزایش مقاومت و ایمنی بناها در برابر زلزله) چه بسا تنها راه حل عملی و در دسترس برای گذر هر چند نسبی ولی حیاتی از وضعیت به شدت آسیب پذیرِ موجود در برابر زمین لرزه باشد.

در صورت استفاده کماکان از مصالح "سنگین" و یا "مجزا"، مقاوم و ایمن نمودن موثر، سریع و حیاتی بناها در برابر زلزله در حد و سطح مقتضی به ویژه در کشورهای در حال توسعه و لرزه خیز، عملا و تا حد زیادی در حد شعاری دست نیافتنی باقی می ماند.

پس مهم، گزینش درست راه حلی "عملی و قابل تحقق در سطح کلان" برای کاهش تلفات و ضایعات بسیار ناشی از زلزله با توجه به مجموعه امکانات و محدودیت های موجود و علیرغم همه کاستی های عمیق و ساختاری در زمینه های گوناگون است.

البته بدیهی است که مقاوم و ایمن سازی بنا در برابر زلزله تنها محدود به کاهش دادن هر چند زیاد وزن اجزا همراه با بهره گیری از سامانه های هر چه یکپارچه تر نمی شود .... مسلما اعمال توجهات مقتضی در انتخاب محل و طراحی و اجرای اصولی "پی"، "اسکلت" (با ارجحیت داشتن قاطع "اسکلت های مناسب صنعتی و یا نیمه ـصنعتی")، "اتصالات" (از جمله در مورد تیرها) و مجموعه اجزای مربوط، پیکره بندی مطلوب، انتخاب و اجرای صحیح پوشش و نمای مقتضی با وزن کم تر و درگیری کافی (مانند برخی انواع "نماهای سبک" در ابعاد، طرح ها و رنگ های درخواستي)، برقراری هماهنگی لازم بین مهندسین معمار، سازه و تأسیسات، تامین رفتار یکپارچه و نیز متناسب هر یک از اجزا در کل سامانه ، "فرهنگ سازی و اعمال نظارتی جدی، مستمر و نظام یافته در کلیه سطوح و بخش ها" و ...، همگی در این میان جای خود را خواهند داشت.

ولی پرسش اساسی این است که در شرایط فعلی در صورت بهره گیری کماکان از مصالح سنگین و مجزا، "در عمل" تا چه حد تحقق کلیه موارد مهم و متعدد مورد نظر آن هم در سطح کلان و به گونه ای جامع و دقیق امکان پذیر خواهد بود ...؟ تجربه های پیشین در این باره، چه در ایران و چه در دیگر کشورها به ما چه می گویند؟


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

ساخت بازار مرجع اطلاعات تخصصي مصالح و خدمات ساختمان [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

Sakhtbazar.com[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]