انواع ملات آبی

۱- ملات شفته آهک : این ملات را با خاک شنی یا خاک حاصل از پی کنی و آهک مخلوط می کنند و به شکل شفته ساخته و در داخل پی می ریزند . مقدار آهک در این ملات حدود ۱۵۰ کیلوگرم آهک خمیر شده در هر مترمکعب خاک می باشد . از ملات شفته آهک در صورتی که با خاک شنی مخلوط شود و خاک این ملات از الک شماره ۱۰ عبور داده شود در دیوار چینی و سنگ کاری استفاده می کنند .
۲- ملات ماسه آهک : از مخلوط یک متر مکعب ماسه و ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم آهک خمیر یا پودر آهک و آب تشکیل شده و به شکل ملات ماسه و آهک مصرف می شود . مصرف این ملات هم مانند ملات شفته آهک با خاک شنی است .
۳- ملات ماسه_سیمان : برای ساختن این ملات که امروزه از پر مصرفترین انواع ملات به شمار می آید ، حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم سیمان را در یک مترمکعب ماسه مخلوط نموده و به آن آب اضافه می نمایند و مورد مصرف قرار می دهند .
۴- ملات باتارد ( حرامزاده ) : این ملات از مخلوط یک مترمکعب ماسه و حدود ۱۵۰ کیلوگرم آهک خمیر و حدود ۲۰۰ کیلوگرم سیمان با آب بدست می آید . عیب این نوع ملات در این است که آهک موجود در آن با فلزات مورد استفاده در ساختمان مانند لوله های آب و غیره واکنش داده و باعث پوسیدگی و از بین رفتن آنها می شود .
۵- ملات ساروج : این ملات در ساختمان های قدیمی برای جلوگیری از رطوبت و آب بندی حوض ، آب انبارها ، خزینه حمام ها و دیگر جاهای ساختمان مورد استفاده قرار می گرفته است . مواد متشکله آن عبارت بوده از : پودر آهک ، خاکستر ، خاک رس و نوعی گیاه نی به نام لویی
نحوه ساختن دستی ملات ماسه و سیمان :
ابتدا ماسه شسته را با عیار مناسب سیمان به صورت خشک مخلوط نموده و ۲ تا ۳ بار برگردان می کنند و سپس برای بار چهارم در موقع برگردان کردن با شیلنگ یا آب پاش به آن آب اضافه نموده و خوب مخلوط می کنند .