سلام
از دوستان کسی جزوه یا کلیپ آموزشی بازرسی جوش داره؟