بتن الیافی با الیاف چاپد frp چیست؟

کاربرد اصلی الیاف چاپد frp در بتن الیافی است. در پاسخ به این سؤال که بتن الیافی چیست، می*توان گفت بتنی است که درون آن الیاف یا قطعات ریزی که به*صورت تصادفی در کل حجم بتن پراکنده شده*اند. اینالیاف باعث افزایش مقاومت مکانیکی و تغییر شکل*پذیری بیشتر بتن*ها قبل از گسیختگی می*شود. بتن الیافی یا frc که در واقع نوعی مصالح کامپوزیت است، بسته به نوع الیاف، انواع گوناگونی دارد. بتن الیافی یاfrc دارای خواص و کاربردهایی بسیاری است که این موارد می*تواند با عوض شدن مشخصات الیاف، تغییر کند. این الیاف در ساختار میکروسکوپی تغییراتی ایجاد می*کند و با قطع کردن درز و ترک*ها، مانع از رشد و گسترش آن*ها می*شود. بدین طریق مقاومت بتن را افزایش می*دهد. یکی از بزرگترین مزایای بتن الیافی، افزایش مقاومت بتن در مقابل حریق و آتش سوزی است. البته در صورت استفاده از بتن الیافی در سازه، بتن کاملا ضد حریق نمی*شود؛ اما مقاومت آن در مقابل حریق و آتش سوزی تا حد زیادی افزایش می*یابد. بنابراین می*توان گفت بتن الیافی نوعی بتن ضد حریق است. میزان افزایش مقاومت بتن الیافی در مقابل حریق و آتش سوزی نسبت به بتن*های معمولی مشابه میزان افزایش مقاومت سازه فولادی با پوشش ضد حریق در مقابل حریق و آتش سوزی نسبت به سازه فولادی بدون ملات ضد حریق است.
منبع :شرکت افریز