هر روز هنگام عبور از خیابان*های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم، ساختمان*های مختلف از یك طبقه تا 60 طبقه كه جلوی آنها انواع مصالح دیده می*شود؛ سازه*هایی كه گاه از بتن ساخته می*شوند و گاه از فولاد.در مورد اینكه كدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان*ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب*های متفاوتی برای ما به همراه دارند.
عمده عوامل مؤثر در این روند، هزینه، زمان و كیفیت ساخت هستند.هزینه ساخت و سود حاصل از این سرمایه*گذاری با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگی دارند. بدیهی است هر چه زمان طرح طولانی*تر *شود شاهد افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام شده طرح، هزینه*های متفرقه و بازگشت دیرتر سرمایه خواهیم بود كه خوشایند هیچ سازنده*ای نیست.
سازه*های بتن آرمه در مقابل سازه*های فولادی معمولاً نیاز به هزینه كمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد؛ در حالی*كه سازه*های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه زیادی برای خرید آهن آلات دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای بالاتری خواهیم بود.بنابراین در ساختمان*های عادی كمتر از 6 طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد.
در اسكلت*های فولادی حتماً باید تمام اسكلت آماده باشد تا بتوان سقف را اجراكرد. به عبارت دیگر اول باید تیر و ستون*هایی وجود داشته باشد تا بتوان روی آن سطحی به نام سقف یا همان كف اجرا كرد. در حالی*كه در سازه*های بتن آرمه ابتدا ستون*های هر طبقه و سپس سقف همان طبقه كه خود مشتمل بر تیر*ها و كف یكپارچه*تری نسبت به سازه*های فولادی است اجرا می*شود.
مزیت این روش نسبت به روش اول آن است كه می*توان طبقه مورد نظر را سریعتر برای اجرای دیگر مراحل از جمله تیغه چینی، اجرای تأسیسات مكانیكی و برقی و... در اختیار سایر پیمانكاران قرار داد كه خود موجب تسریع در روند طرح خواهد بود.
ولی به*طور كلی زمان اجرای سازه*های فولادی در مقیاسهای بزرگ تا حدودی كوتاه*تر از سازه*های بتن آرمه و هزینه*های سازه*های بتن آرمه كمتر از سازه*های فولادی است كه هر سازنده*ای با توجه به شرایط و معیار*های خود تصمیم*گیرنده اصلی است.
حال با فرض وجود شرایطی كاملاً ایده*آل، یعنی عدم*وجود محدودیت زمان و هزینه*ها، عامل سوم یعنی كیفیت سازه را بررسی می*كنیم. كیفیت را می*توان از جنبه*های متفاوتی مانند مقاومت در برابر بارهای ثقلی وارده و زلزله، مقاومت در برابر حرارت، ابعاد، دهانه*های قابل پوشش، تعداد طبقات قابل طراحی، قابلیت ترمیم آسان و... مورد نقد و بررسی قرار داد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسئله، در اینجا فقط تصمیم*گیری برای ساختمان*های عادی را مورد توجه قرار می*دهیم.
اولین و مهم*ترین نكته قابل ذكر در این مورد مقاومت مصالح و ابعاد مصالح مصرفی است. معمولاً هر چه اعضای باربر ما ابعاد بزرگتر از نگاه عام و ممان اینرسی بالاتر از دید مهندسی داشته باشد، رفتار سازه*ای مناسب*تر است و هر چه مصالح مصرفی كه در عرف ساختمان*سازی* بتن یا فولاد هستند قابلیت تحمل نیروهای بیشتر را داشته باشند منجر به طراحی اعضای ظریف*تری خواهند شد.
اگر هر دو عامل در كنار هم قرار گیرند منجر به رسیدن به سختی و صلبیت بالاتری خواهند شد كه جزء اصلی*ترین آیتم*های طراحی یك مهندس محاسب به شمار می*روند.
در طراحی سازه*ها، مقاومت بتن را 10 درصد مقاومت فولاد فرض می*كنند بنابراین ابعاد ستون*ها و تیرهای بتنی، به*مراتب بیش از سازه*های فولادی است. البته این ابعاد بزرگ اعضای بتنی، ممان اینرسی بسیار بالاتری نسبت به گزینه دیگر به ارمغان خواهند آورد كه در نهایت سازه بتنی، سختی بالاتر و معمولاً رفتار سازه*ای مناسب*تری دارد.
« سازه*های بتنی سنگین هستند.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: ابعاد بزرگ سازه تا جایی مورد پذیرش یك مهندس است كه منجر به سنگینی بیش از حد سازه نشود و با توجه به آنكه بحث ما در مورد سازه*های عادی كمتر از 6 طبقه است تفاوت وزن اسكلت نیز آنچنان نخواهد بود تا مهندس طراح را به سمت طراحی سازه فولادی بكشاند. این موضوع در بسیاری از سازه*های عظیم نیز صادق است كه برج 56 طبقه تهران نمونه بارزی از این دست است.
بحث زلزله كه بحث داغ این روزهای تهران است می*تواند جنبه دیگری از كیفیت مناسب یك سازه باشد. سازه*های بتن آرمه عادی و به ویژه مجهز به دیوارهای بتنی به*علت سختی بالا نسبت به سازه*های فولادی در برابر زلزله، در بیشتر موارد مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می*دهند اما سازه*های فولادی نیز می*توانند همین رفتار را از خود نشان دهند مشروط برآنكه طراحی مناسبیداشته باشند.
نكته قابل تامل اینجا است كه این رفتار به چه قیمتی به دست خواهد آمد؟ اگر طراحی، یك طراحی بدون نقص باشد، هم سازه فولادی و هم سازه بتن آرمه در چند ثانیه وقوع زلزله، با حداقل خسارت ممكن جان سالم به در خواهند برد. اما كار به اینجا ختم نخواهد شد و پس از زلزله*های زیادی شاهد شكستگی لوله*های گاز و وقوع آتش سوزی*های مهیب بوده*ایم كه گاه از خود زلزله مخرب*تر هستند.
با توجه به اینكه اطفاء حریق بلافاصله بعد از وقوع حادثه ممكن نیست، ساختمان باید به گونه*ایطراحی شود كه تا چند ساعت متوالی بتواند آتش را با حداقل خسارات وارده تحمل كند. درسازه*های بتن آرمه مقاومت بالایی در برابر آتش سوزی وجود دارد، اما درسازه*های فولادی درصورتی*كه تمهیدات ایمنی لازم در آنها صورت نپذیرد در چند دقیقه ابتدایی حریق، شاهد تخریب*های بسیار سریع و غیرقابل جبران خواهیم بود كه این مورد نیز مزیتی بسیار ارزشمند برای سازه*های بتن آرمه به حساب می*آید.
اما آنچه اكثر مهندسان را نسبت به سازه*های بتن آرمه به شدت بد*بین كرده، عدم*قطعیت*ها، یكنواخت نبودن مقاومت بتن و كم اطلاعی بسیاری از سازندگان از نحوه عمل*آوری و به دست آوردن نتیجه*ای مطلوب از این ماده است.
قابلیت اشتباه در تهیه بالقوه این نوع ماده در مقابل فولاد توجیه دیگری است كه از سوی عده زیادی در مخالفت با بتن ارائه می*شود، چرا*كه ممكن است حین عمل آوری، مقاومت فشاری كمتر از حد مورد نیاز به دست آید.
این گروه معتقدند جبران یك اشتباه در سازه*های بتن آرمه در مواردی منجر به تخریب اجباری سازه می*شود در حالی*كه فولاد در هر لحظه كه سازنده اراده كند با هزینه*ای به نسبت پایین قابل ترمیم و تقویت است
در پاسخ به این ایراد باید گفت این عدم*قطعیت*ها در آیین نامه*ها با اعمال ضریب ایمنی بسیار بالایی پیش*بینی شده تا جایی كه در موارد زیادی شاهد مقاومتی چند برابر مقاومت مورد نیاز در ساخت این قبیل سازه*ها هستیم.از سوی دیگر این عدم*قطعیت كیفیت بتن در شالوده وسقف*های سازه فولادی نیز وجود دارد و صرفاً متعلق به سازه*های بتن آرمه نیست.
در نهایت باید بر این موضوع تاكید كرد كه به*طور كلی هم سازه*های فولادی و هم سازه*های بتن آرمه درصورتی كه در طراحی آنها سیستم مناسب و منطبق بر آیین*نامه*های به روز، مورد استفاده قرار نگیرد و متخصصین متبحر آنها را اجرا و مهندسین با تجربه بر اجرای آنها نظارت مستمر نكنند، هیچ رجحانی از نظر كیفیت و قابلیت اطمینان بر دیگری ندارند.
فراموش نكنیم معیار چهارمی نیز در انتخاب وجود دارد؛ معیاری كه 3 معیار هزینه، زمان و كیفیت را تحت سیطره خود قرار می*دهد: فولاد به*عنوان یك سرمایه ملی ماده*ای است كه ارزان به دست نمی*آید و همانند نفت روزی تمام خواهد شد؛ ماده*ای كه باید در صنایع ارزشمندتر * و یا حداقل در سازه*های خاص كه نیاز به ظرافت خاصی دارند و پس از بررسی*های علمی برتری فولاد در آن محرز شده، مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد تا شاهد رشد اقتصادی در دیگر زمینه*هاباشیم.
به*نظر نویسنده استفاده از سازه*های بتن آرمه با توجه به مصرف به*مراتب پایین*تر از فولاد (به*صورت میلگرد) هم از نظر سازه*ای و هم از نظر اقتصادی و هم از جنبه ملی به*مراتب مناسب*تر و بهینه*تر از سازه*های فولادی است.