با گسترش استفاده از بتن سبك در سراسر دنيا بويژه در كشورهاي پيشرفته و شكل گيري آيين نامه هاي اجرايي آنها، متاسفانه اين نوع بتن كه داراي قابليت هاي منحصر به فردي مي باشد در كشورمان هنوز شناخته شده نيست،ما سعی داریم تا با معرفي فوم بتن به عنوان يكي از اين بتن هاي كارا جامعه ساختماني بيش از پيش با بتن سبك و موارد كاربرد آن آشنا شوند


هم اكنون در عرصه صنعت ساختمان محصولات سبك ازجايگاه ويژه اي برخوردار هستند . در اين ميان فوم بتن با تكنولوژيي
به قدمت بيش از بيست سال در پهنه جهاني يكي از بهترين گزينه ها باويژگي هاي فوق العاده مي باشد كه به علت خصوصيات منحصر به فرد آن با افزايش چشم گ ير تقاضاي اين محصول در سرتاسر جهان روبروشده ايم . بتن هاي فومي با منطق
ايجاد حباب هوا درون فاز بتن ابداع شده اند كه از اين لحاظ شباهت بسياري به محصولاتي نظير سيپوركس و هبلكس دارند البته
تفاوتي كه اين محصول با اين محصولات ساختماني دارد اين است كه فاز اصلي آن سيماني است و از آهك در آن استفاده نمي گردد و
مشكلاتي را نظير خوردگي فلزات ايجاد نميكند و بر خلاف گروهي ديگر از مصالح ساختماني فوم بتن را ميتوان به راحتي غالب گيري
كرد و به صورت بلوكهاي ساختماني و يا به صورت درجا از آن استفاده نمود.
هم اكنون در كشور ما اين تكنولوژي به تازگي معرفي گرديده و براي توسعه و استفاده از اين محصول منحصر به فرد تلاشهاي بسياري لازم است.
سبك كردن خمير سيمان
براي اين منظور از موادي با پايه حيواني مانند: سم، شاخ ،خون و د يگر اعضا احشام و يا مواد خاص شیميايي استفاده مي گردد؛
اين مواد كه حباب زا مي باشند با ايجاد تخلخل در خم ير سيمان ،وزن بتن توليدي را كاهش ميدهند . اين نوع بتن سبك ،فوم بتن
ناميده ميشود.
مزاياي استفاده از فوم بتن
بتن سبك توليدي با اين روش داراي قابليت هاي زير مي باشد:
كاهش وزن مخصوص.
.
.
فوم بتن با توجه به تخلخلي كه دارد از قابليت هاي متفاوتي برخورداراست كه در ذيل گروهي از آنان را شرح داده ايم :

 1. يكي از مهم ترين قابليت هاي فوم بتن كه با توجه به ضرورت كاهش ميزان انرژي مصرفي در ساختمان ها مورد توجه است ضريب انتقال پايين اين محصول نسبت به ديگر مصالح است .در يك مقايسه به زبان ساده چگالي فوم استفاده شده براي ساخت ديوارهاي غير باربر حدود 600 كيلوگرم بر متر مكعب انتخاب ميگردد كه يك ديوار 10 سانتي از اين محصول مقاومتي شبيه به ديوار بتني به ضخامت 2 متر با چگالي 2400 كيلوگرم بر متر مكعب ر ا در برابرانتقال حرارت دارد . كه اين مزيت توانايي كاهش چشمگير مصرف سوخت در ساختمانها و به صورت مستقيم و غير مستقيم كاهش هزينه هاي گرمايش و سرمايش را دارا مي باشد .

  2-دومين مزيت اين محصول نسبت به ديگر مصالح ساختماني مقاومت آن در برابر آتش است كه با توجه به تحقيقات انجام شده بر روي اين محصول به صورت تقريبي هر 5 سانتي متر از اين محصول توانايي يك ساعت مقاومت در برابر شعله مستقيم را دارد . اجزا و قطعات ساختمانی با توجه به زمان مقاومت در برابر آتش به سه گروه تقسيم مي شوند :

  الف) مانع گسترش آتش : با حداقل نيم ساعت مقاومت در برابر اشتعال و سرايت آتش به طرف ديگر.

  ب) مقاوم در برابر آتش : با حداقل يك و نيم ساعت مقاومت در برابر آتش و نيز پايداري در برابر فشار آب آتش نشاني.

  ج) بسيار مقاوم در برابر آتش : با حداقل سه ساعت مقاومت در برابر آتش.

  -3 يكي ديگر از مزيت هاي اين محصول سبكي آن است كه استفاده از اين مزيت در كف سازي ها و ديوار ها كمك شاياني به سبك
  سازي سازه و كاهش بار مرده ساختمان كه نقش بسزايي در جذب نيروهاي جانبي در ساختمان را بر عهده دارد . كه با كاهش نيروهاي
  جانبي وارد بر سازه ميتوان از يك طراحي سبك تر استفاده نمود كه با توجه به هزينه تهيه مواد اوليه مصالح ساختماني مي توان صرفه
  جويي بسزايي به عمل آورد

  -4 سرعت اجراي اين محصول در كف سازي ها به دليل عدم نياز به تراكم وزن كمك شايانيست در توانايي پيشبرد پروژه هاي ساختماني در زمان بندي كمتر نسبت به ديگر مصالح ساختماني

  5- کاهش هزينه كف سازي به دليل سطح تراز بدست امده از فوم بتن يكي ديگر از قابلت هاي اين محصول ميباشد .
  امكان اجراي تاسيسات ساختمان با كمترين خرابي و تميز ترين شكل ممكن نيز امكان پذير ميباشد.

  6-مقاومت مناسب اين محصول در برابر سيكل يخبندان و جذب آب فوم بتن يكي ديگر از امتيازات اين محصول مي باشد . آزمايشات
  din انجام شده بر روي فوم بتن بر اساس آيين نامه 4226نشان ميدهد كه وزن نمونه مورد آزمايش پس از طي كردن 25 دور 8
  ساعته بين دماي 20 - و 20 + درجه سانتيگراد هيچ تغييري نكرد و ظاهر نمونه بسار سالم باقي مانده و تركي در آن به وجود نيامده كه
  امكان استفاده از اين محصول را در تهيه جداول خيابان ها و مواردي كه در مجاورت مستقيم با هواي آزاد قرار دارد را فراهم ميسازد .
  با توجه به وجود تخلخل بسيار زياد درون فوم بتن ضريب انتقال صوت اين محصول هم بسيار پايين است و عايق صوت مناسبي است