نويسند*ه:
مبينا روحي: دانشجوي دكتري مهندسي معماردانشگاه علوم و تحقيقات تهران
رضا قنبري سيدكلايي: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران
مجيد عاليشاه پركوهي: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران
محمد عرب كلمري: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران

خلاصه مقاله:
مسجد فرح آباد جزئي از مجموعه اي از بناهاي تاريخي مربوط به بقاياي شهر قديمي فرح آباد است كه در بين راه ساري-فرح آباد قرار دارد. اين ابنيه در زمان شاه عباس صفوي بنا شده است. اين اثر در تاريخ 16 اسفند 1355 با شماره ثبت 1376 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. مسجد تاريخي فرح آباد ميراث ارزشمندي است كه متاسفانه هنوز جايگاه آن به درستي شناخته نشده است. اين بنا با سبك و سياق معماري مكتب اصفهان و با بهره گيري از شيوه هاي رايج در اقليم مازندران ساخته شده است. اين اثر به اوايل قرن 11 هجري بر مي گردد. بنا به صورت چهار ايواني ساخته شده است و فرم آن چهار ايواني است .ايوان اصلي با گنبد بزرگ آجري در قسمت جنوبي كه محراب نيز در آن جا واقع است . در دو طرف ايوان دو شبستان بزرگ قرار دارد و پيرامون حياط را حجره هايي براي درس طلاب در بر گرفته است. ورودي اصلي مسجد در قسمت شمالي است. بسته به ميزان وسعت و ظرفيت بنا، پيش ورودي مناسب و درخوري نيز در مقابل آن در نظر گرفته شده است. سردر مسجد، فضاي نيمه بازي است كه در ابتدا سلسله مراتب ورودي با تظاهري قوي در بيرون عظمت، تقارن و با تزيينات شكل گرفته است. ايوان شمالي در كف با دو صفه به ارتفاع ( 70 ) سانتي متر در دو طرف و آجر فرش زيبا تزيين شده است. يكي از عناصر شاخص در شك لگيري و چيدمان منظم فضاهاي مسجد، هشت يها هستند. اين عناصر، فضاهاي مهم مسجد مانند شبستان، راهروها ... را به يكديگر متصل م يسازند.حياط مسجد در ابعادحدود 43 ) متر يكي از مهم ترين فضاهاي با ارزش مسجد است كه ازقرون متمادي ودرمساجد سراسر كشورهاي ×28) اسلامي، در نهايت سادگي و زيبايي از شاخص ترين عناصر هويت بخشي و تجل يگاه وحدت به شمار م يرود. دور تا دور حياط (فضاي باز) فضاهاي نيمه باز رواق قرار دارد.

منبع مقاله:
همايش ملي معماري، فرهنگ و مديريت شهري، ۱۳۹۲

» حجم: 0.4 مگابایت
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 7
رمز: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]