سلام سایتی میشناسید که لوازم خانگی بفروشه و کلی تخفیف ویژه داشته باشه؟
اگه میشناسید معرفی کنید لطفا واقعا نیاز دارم.
ممنونم