عنوان مقاله


جزئيات اتصال ميلگرد محاسباتي درتيرهاي بتني
حجم فایل


457 کیلو بایت

دریافت مقاله
کلمات کلیدی مقاله :

اتصالات - ميلگرد محاسباتي - ميلگرداصليچکیده مقاله :

درسازه هاي بتن مسلح رعايت جزئيات خوب و مناسب براي مقاومت كافي لرزه اي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است . در جمله عوامل موثر در شكست سازه هاي بتن مسلح مي توان به شكست برشي در منطقه اتصال تير به ستون و عدم وحود چسبندگي بين بتن و فولاد در آن منطقه اشاره كرد كه موجب سرخوردگي فولاد و در نتيجه كاهش مقاومت و شكل پذيري سازه ميشود . در برنامه محاسباتي نرم افزار ETABS سطح مقطع لازم ميلگرد هاي تير بتني در سه مقطع مشخص ميشود كه در تيرهاي متعارف ساختمانهاي مسكوني يا تجاري ( مجموع بارگذاري مرده و زنده تا يك هزار كيلوگرم در مترمربع ) بطول تا چهار متر نسبت آرماتورها و ابعاد تير بتني برابر مشخصات فني و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان حالت ايده ال دارد و تيرهاي با طول بيش از چهار متر علاوه بر بررسي انجام شده با نرم افزار ETABS ، الزاما\" همه ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله از نظر آرايش آرماتورها و موقعيت قرارگيري آنها دقيقا\" كنترل شود .

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]">[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ... kelasy.com</a>).pdf


منبع:hamkelasy.com