جزییاتی از اجرای کلاف بندی اتصال سازه فریم جانبی اسانسور به سازه اصلی

نمایش نسخه قابل چاپ