ساختمان ها اغلب به وسیله سازندگان غیرمتخصص و غیرمتعهد ساخته می شود. بنابراین رعایت نكردن الزامات كیفی در ساخت سازه*ها و ساختمان*ها تعجب*آور نیست. این بخشی از گفته*های مهندس علی امامیان استاد دانشگاه است. وی در خصوص «اهمیت جوش و بازرسی جوش» در سازه و ساختمان معتقد است: « فقدان نظارت صحیح و نبود آیین*نامه*های مدون و استاندارد از یك سو و نبود احساس نیاز به حضور مهندس و بازرسی جوش در سازه*های فلزی از طرف دیگر موجب شده تا كیفیت ساخت كاهش یافت.»
به گفته وی آگاه نبودن مجریان، ناظران و پیمانكاران به علم مهندسی جوش و اعتقاد نداشتن به ضرورت حضور بازرسان جوش به عنوان یك فرآیند ویژه، اطلاعات و اصطلاحات اشتباه و دور از هر گونه پشتوانه علمی را در صنعت ساختمان رایج كرده است.
«در حال حاضر حضور یك بازرس جوش برای كنترل و تضمین كیفیت در جوش امری دور از ذهن، لوكس و غیرعملی به نظر می*رسد.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه تنها یك بررسی اجمالی نشان می*دهد كه بی*توجهی به این مقوله پیامدهای جانی و مالی بسیاری را به كشور تحمیل كرده است.
« اگر بم و كرمان را مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید این مناطق از سال*های 1233 در معرض زمین لرزه*های شدید بوده كه البته تلفات جانی و مالی قابل توجهی به بار آورده است، با وجود تكرار این حوادث برنامه*ریزی خاصی در بخش طراحی و ساخت و ساز در كشور انجام نگرفته است.»
وی در ادامه به بحث جوش در سازه اشاره كرده و می*گوید: «هزینه*های گزافی صرف انجام عملیات تعمیری و رفع اشكال در مقاطع زمانی خاص می*شود و همین ما را با مسایل جدیدی مثل پیچیدگی و ضعیف شدن خواص مكانیكی در منطقه جوش و اطراف آن روبه*رو می*كند.»
راه حلی كه مهندس امامیان ارایه می*دهد، آموزش مهندسان ناظر، دخالت دادن مهندسان جوش و بازرسان صلاحیت دار از سوی وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان نظام* مهندسی است.
آموزش جوشكاران و انجام آزمون*های تعیین صلاحیت از آنها و برگزاری دوره*های آشنایی و مقدماتی، تخصصی در هر یك از مقاطع به طور زمان*بندی شده و مداوم موارد دیگری است كه امامیان بر آن تاكید می*كند.
وی معتقد است در صورت بی*توجهی به اهمیت جوش و بازرسی جوش در ساختمان دور از ذهن نخواهد بود كه اتفاقات بم بار دیگر تكرار شود.