سلام.
من یک مدل تونل سه بعدی تحت انفجار سطحی ایلری رو ایجاد کردم و انالیز آن بدون ارور انجام شد.
برای اینکه بخواهم تغییر مکان از المان های متفاوتی از تونل را بدست بیاورم باید چکار کنم؟
در ماژول اسمبلی این المان ها را در ست تعیین کردم و در ماژول استپ نیز مشخص کردم ولی در مشاهده نتایج تغییر مکان را تنها در node به من می دهد نه در المان.
ممنون