دانلود جزوه ترافیک دکتر آذرکیش


جزوه ی ترافیک دکتر آذر کیش که در ادامه دانلود می فرمایید شامل مباحث زیر است :

سرعت نقطه ای

فصل دوم : مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری

فصل چهارم مهندسی ترافیك :خصوصیات كاربران راه و وسایل نقلیه

فصل چهارم مهندسی ترابری : برنامه ریزی حمل و نقل

فصل پنجم مهندسی ترافیک : ظرفیت راهها

لینک دانلود :

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

منبع : sakhtar.mihanblog.com