دانلود جزوه راهسازی مهندس عابدینیجزوه راهسازی مهندس عابدینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

این جزوه شامل 8 فصل می باشد:


فصل اول - کلیات راهسازی
فصل دوم - نقشه های راه
فصل سوم - قوس قائم
فصل چهارم - مقاطع عرضی
فصل پنجم - عملیات خاکی
فصل ششم - منحنی بروکنر
فصل هفتم - کلوتوئید
فصل هشتم - تعریض فاصله دید سبقت و دید توقف

حجم فایل: 3.81 مگابایت


لینک دانلود:

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

منبع : cea.ir