قسمتهای مختلف انواع درب عبارتند از :لنکه درب: قسمتی که درون چهار چوب قرار می گیرد .قاب درب: همان چهار چوب در .آستانه درب : قسمت پتیینی قاب درب.کتیبه درب : قسمتی از درب یا پنجره که درقسمت بالایی در مانند شکل مقابل قرار می گیرد و ممکن است بازشو ثابت باشد .وادار درب: تقسیم کننده لنگه درب به دو یا چند قسمت .بائو : واردار عمودی طرفین در یا پنجره که قفل و لولا نیز به آن متصل و یا درون آن قرار می گیرد را بائو می گویند.قیدهای فوقانی و تحتانی : وادارهای بالا وپایین .تنکه : قسمت صفحه مانندی از در که مابین دو وادار قرار گیرد را تنکه گویند.پاخور درب: یال پایینی لنگه در که معمولاً پهنتر از یالهای جانبی بوده و به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در از ضربه پیش بینی می شود .شیشه خور : قسمتی از یالهای درکه شیشه را بر روی آن تکیه می دهند .دماغه : قسمتی از لنگه در که روی نمای قاب قرار می گیرد .زهوار : قسمتی از در که به منظور زینت یا درز گیری و یا سهولت نصب شیشه بر روی در یا پنجره نصب می گردد.یراق : قسمتی از لوازم در است که به منظور باز وبسته شدن و قفل کردن در مانند لولا ،دستگیره ،….. به کار می رود؟در ادامه لینک صفحه حاوی فایل اتوکد الگوهایی زیبا از نرده و درب حیاط با مقیاس استاندارد و مناسب برای رسم در نقشه های معماری را برای دانلود شما مخاطبین آرچیکان آماده کردیم .

archicon.ir/fence-door

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]