[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

در این بخش پروژه آشنایی با لایه اساس در ۵۳ صفحه با فرمت pdf تهیه شده که در ادامه بخشی از متن و فهرست آن برای مشاهده قرار داده شده , همچنین لینک دانلود pdf و پاورپوینت آشنایی با لایه اساس نیز در انتهای این مطلب قرار داده شده است.

.
مقدمه :

قشر اساس، معمولاً بلافاصله در زیر لایه آسفالت، و روی قشر زیراساس قرار می گیرد. مصالح این قشر می تواند متشکل از سنگ کوهی شکسته، شن و ماسه رودخانه ای شکسته یا سرباره کوره های آهن گذاری و یا ماکادام باشد. جزئیات مشخصات فنی اساس در متن زیر ارائه شده است.
در این پاور پوینت هر آنچه برای آشنایی با لایه زیر اساس لازم است را بیان می کنیم.
.
فهرست :

اساس
-۱کلیات
‫ ۲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻗﺸﺮ ﺍﺳﺎﺱ
‫ ۲-۱ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻲ
‫‫۲-۱-۱ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ
۲-۱-۲ ﭘﺨﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺁﺑﭙﺎﺷﻲ
‫‫ ‫۲-۱-۳ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ
‫ ۲-۱-۴ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ
۲-۱-۵ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ
۲-۱-۶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
۲-۱-۷ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ
۲-۲ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﻛﺎﺩﺍﻣﻲ
۲-۲-۱ ﻣﺼﺎﻟﺢ
‫ ‫ﺍﻟﻒ: ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺭﺷﺖﺩﺍﻧﻪ
‫ ‫‫ﺏ: ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ
۲-۲-۲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ
‫ ۲-۲-۳ ﻗﺸﺮ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ
‫ ۲-۲-۴ ﭘﺨﺶ ﻣﺎﻛﺎﺩﺍﻡ
۲-۲-۵ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﻗﺸﺮ ﻣﺎﻛﺎﺩﺍﻡ
‫ ۲-۲-۶ ﭘﺨﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺭﻳﺰﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﻛﻮﺑﻴﺪﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ
‫ ۲-۲-۷ ﺁﺑﭙﺎﺷﻲ
‫ ۲-۲-۷ ﻗﺸﺮ ﻣﺎﻛﺎﺩﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪﺍﻱ
۲-۲-۸ آﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ
‫ ۲-۲-۹ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ
‫ ۲-۲-۱۰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
۲-۲-۱۱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ
‫ نمایی از اجرای اساس
نمایی از اجرای اساس
.
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

.
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

رمز فایل فشرده: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (پسورد را تایپ نمایید.)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
حجم فایل در حالت فشرده: ۸۹۹ KB
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
.
———————————————— ——————————