[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

در این بخش دانلود پروژه شرایط عمومی پیمان در ۴۴ صفحه تهیه شده که در ادامه بخشی از متن و فهرست آن را برای دانلود قرار داده ایم.

همچنین لینک دانلود پاورپوینت شرایط عمومی پیمان نیز در انتهای این مطلب قرار داده شده است
. مقدمه:

پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ۲ موافقت نامه پیمان درج شده است . موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است . شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند . شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند . . فهرست :

مقدمه
فصل سوم
تعهدات و اختیارات کارفرما
ماده ۲۸. تحویل کارگاه
ماده ۲۹. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
ماده ۳۰. تغییر مدت پیمان
ماده ۳۱.مدیرت اجرا
ماده ۳۲. نظارت بر اجرای کار
ماده ۳۳.مهندس ناظر
فصل چهارم
تضمین ، پرداخت ، تحویل کار
ماده ۳۴. تضمین انجام تعهدات
ماده۳۵. تضمین حسن انجام کار
ماده ۳۶. پیش پرداخت
ماده ۳۷. پرداخت ها
ماده ۳۸. پرداخت های ارزی
ماده ۳۹.تحویل موقت
ماده ۴۰.صورت وضعیت قطعی
ماده ۴۱. تحویل قطعی
ماده ۴۲.مسئولیت های دوره تضمین
فصل پنجم
حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختلاف
ماده ۴۳. بروز حوادث قهری
ماده ۴۴. ممنوعیت قانونی
ماده ۴۵. حقوق انحصاری ثبت شده . [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

. [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] رمز فایل فشرده: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (پسورد را تایپ نمایید.) [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] حجم فایل در حالت فشرده: ۸۸۴ KB [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ———————————————— ——————————