[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

در این بخش شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر در ۳۴ صفحه تهیه شده که در ادامه بخشی از متن و فهرست آن را برای دانلود قرار داده ایم.

همچنین لینک دانلود پاورپوینت شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر نیز در انتهای این مطلب قرار داده شده است.
. مقدمه:

در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری با مترادف با تحمل کیفر است.بنابراین مسئولیت ممکن مدنی یا کیفری باشد. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. در این پاورپوینت به شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مهندسین ناظر می پردازیم. . فهرست:

عنوان
مقدمه
مسئولیت چیست؟
منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟ . انواع محکومیت*های مهندس ناظر

شرح مسئولیت*های حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه گزارش*نویسی و چک لیست نظارت ۱ – شرح میزان خطر و ریسک در حرفه نظارت ساختمان، از نظر حقوقی
و کیفری و مقایسه آن با سایر شغلهای پرخطر .
۲ -آشنایی با آئین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی و دسته بندیتخلفات حرفه ای مهندسین ناظر و طراح . ۳ – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به عدم رعایت موارد ایمنی در ساختمانها در موارد خسارت جانی و مالی و فوت و اهمیت بازرس وزارت کار، و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آنها ۴ – نحوه رسیدگی در دادگاههای عمومی به پرونده های مربوط به ریزش پلاکهای مجاور در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی جهت کنترل آن .
۵ – شرح نحوه کاهش مسئولیتهای مهندسین ناظر در حین گودبرداری ۶ – اهمیت حقوقی تخریب قنوات در حین گودبرداری و همچنیناهمیت کنترل خروج آبهای زیرزمینی در حین گودبرداری و نحوه گزارش نویسی موارد فوق.
در این مبحث مثالها و فیلمهایی در این رابطه نمایش داده خواهد شدو نحوه گزارش نویسی برای موارد فوق شرح داده شده و مثالهای واقعی در اینباره بیان خواهد گردید . ۷ – ضرورت انجام بیمه مسئولیت حرفه ای برای مهندسین ناظر و نکات مهم جهت کنترل بیمه نامه فوق . ۸ – آشنائی با نحوه ابلاغ اظهارنامه قضایی از طرف مهندس ناظر به مالک و همسایگان و شهرداری، و نکات مهم جهت ابلاغ اظهارنامه قضایی . ۹ – اهمیت انعقاد قرارداد نظارت و نحوه تمدید آن برای سالهای آتی ، و نحوه دریافت حق الزحمه نظارت ، و شرح محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل انجام خدمات خارج از نظارت . ۱۰-شرح گزارش همجواری و گزارش شروع عملیات و اعلام ۷۲ ساعت قبل از خاکبرداری به سازمان، و نحوه
۱۱ – کنترل ابعاد زمین ، حد اصلاحی ، عرض گذر و بر و کف ، قبل از اجرای فونداسیون براساس پروانه ساختمانی و نقشه های معماری
۱۲ – نحوه تکمیل فرم گزارشات مرحله ای جهت ارائه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر ..
۱۳- رعایت تقدم و تاخر در گزارشات مرحله ای و حداقل تعداد گزارشات مورد نیاز.
۱۴ – شرح گزارشات متناقض و خلاف واقع احتمالی مهندسین ناظر و بیان مثالهایی ازآنها و محکومیتهای مهندسین ناظر بدلیل اینگونه گزارشات .
۱۵ – شرح نحوه عملکرد مهندس ناظر در برخورد با مغایرتهای نقشه های معماری با سازه، و همچنین مغایرتهای پروانه ساختمانی با نقشه های مصوب شهرداری .
۱۶ – شرح اختیارات گسترده مهندسین ناظر و تناظر آن با مسئولیتهای وسیع آنها، اهمیت گزارشات توجیهی و دستورکارهای مهندسین ناظر و شرح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری.
۱۷ – شرح مسئولیتهای مهندسین ناظر در مواردیکه نام مجری در پروانه ساختمانی درج شده باشد به همراه شرح مسئولیتهای حقوقی و کیفری مجری.
۱۸ – چک لیست کنترل مراحل سفتکاری، تاسیسات ونازک کاری و نحوه گزارش نویسی آنها . ۱۹ – شرح درصد مسئولیتهای مهندسین طراح سازه، معمار، تاسیسات مکانیکی و برقی وحتی ناظر گازدر دادگاههای عمومی وشورای انتظامی.
۲۰ – سلیقه ای عمل کردن مناطق و نواحی مختلف شهرداری در کنترل نظارت، شرح سلیقه های آنها و اهمیت هماهنگی با مامور بازدید شهرداری جهت نوشتن برخی از گزارشات خلاف دار برای مالکین . ۲۱ – چک لیست کنترل تخلفات مالک توسط مهندس ناظر پیش از ارائه برگ سبز پایانکار . ۲۲- مسئولیت شرکتهای ناظر حقوقی در محکومیتهای قضایی و انتظامی ، نحوه تعویض یا استعفای مهندس ناظر . ۲۳ – نحوه آزاد سازی سهمیه نظارت در مواردیکه ساختمان مدتی متوقف بوده و یا در مرحله سفتکاری دارای تخلف می باشد. ۲۴ – شرح تقسیم مسئولیتها در ساختمان های چهار ناظره و همچنین شرح مسئولیتهای تاسیساتی برای مهندس ناظر در مواردیکه فقط یک ناظر در پروانه ساختمانی درج شده باشد. ۲۵-نحوه ارائه مباحث زلزله تهران، جهت تسلط روانی بر مالکین و پیمانکاران آنها، به منظور الزام آنها برای کیفیت مناسب ساخت و ساز . . [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
رمز فایل فشرده: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] (پسورد را تایپ نمایید.)
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
حجم فایل در حالت فشرده: ۳۰۲ KB
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
.
———————————————— ——————————