دانلود گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

آزمایش شماره 1 :
تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی


وسایل مورد نیاز :


پیکنومتر


قیف شیشه ای


ترازو با دقت 01g


قطره چکان


مصالح مورد نیاز :


پودر سنگ خشک


آب


کلیات :


بنا به تعریف وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی عبارت است از :


نسبت وزن مواد جامد در ارتباط با خلاء به وزن آب مقطر بدون گاز هم حجم آن که هردو از یک درجه حرارت مشخص شده ای تعین شده باشد . وزن دانه ای سنگی عموماً برای ارتباط دادن وزن دانه ها به حجم آن به کار می رود


روش آزمایش :


مقدار 100 گرم پود سنگ خشک را پس از 24 ساعت که در آون با دمای 100 تا 110 درجه حرارت دیده است را از الک 220 (0.6 mm ) عبورداده و بعد کاغذی را به عنوان ظرف گچ مورد آزمایش روی ترازو قرارداده و وزن آن را یادداشت میکنیم (3.4 g ) سپس به میزان معین پودر سنگ الک شده را روی آن می ریزیم و آن را با D نمایش می دهیم ( D=15g ) ( مجموعه کاغذ و گچ 18.4 g ).


سپس پیکنومتر را تا نشانه مخصوص با آب پر می کنیم و پیکنومتر پر شده از آب را وزن می کنیم و وزن آن را با نماد B نمایش می دهیم ( B=736.7 g) بعد نصف آب پیکنومتر را خالی می نماییم و پودر سنگ را به کمک قیف داخل پیکنومتر می ریزیم باید دقت نمود که تمام پود سنگ ما داخل پیکنومتر بریزد سپس پیکنومتر را تکان داده تا پودر سنگ بطور کامل در آب حل شده و گاز آن خارج گردد سپس به کمک قره چکان پیکنومتر را تا نشانه پر نمود و آن را دوباره وزن می کنیم که آن را با نماد A نشان می دهیم .( A= 744.8 g)


از فرمول زیر وزن مخصوص دانه هالی سنگی را محاسبه می کنیم :


وزن آب و پیکنومتر و پودرسنگ ..................... A


وزن آب و پیکنومتر ........................................... B


وزن پودر سنگ .................................................. .. C


وزن مخصوص


آزمایش شماره 2 :


تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر


کلیات :


از آنجا که آجر عمدتاً منافذ قابل نفوذ می باشد لذا لازم است معنای عبارت وزن حجمی حقیقی دقیقا تعریف شود :


وزن حجمی حقیقی : چنانچه وزن آجر خشک شده را تقسیم بر حجم حقیقی ( حجم کل – حجم خلل و فرج ) همان آجر کنید ، مقدار وزن حقیقی آجر مشخص می شود .


وزن فضایی : چنانچه وزن آجر خشک شده را تقسیم بر حجم ظاهری همان آجر کنید مقدار وزن فضایی آجر مشخص می شود .


وسایل مورد نیاز :


ترازو با دقت 1 g


کولیس


آون


مصالح مورد نیاز :


تعدادی آجر


مقدار وزن حجم حقیقی و وزن فضایی آجر را از رابطه زیر بدست می آوریم :

وزن آجر خشک ................. وزن حجم حقیقی


حجم ظاهری ...................... وزن فضائی


حجم خلل و فرج ..............

روش آزمایش :


دو آجر 1- گری 2- سفال را برداشته و ابعاد هرکدام را دوبار با کولیس گرفته و و میانگین آن را یادداشت می کنیم سپس آجر ها را وزن و یادداشت می نماییم


آجر گری :


طول ................ 1


عرض ..............98


ضخامت ............ 20

وزن آجر = 2058 g


برای بدست آوردن حجم


وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر

2- آجر سفال :


باید توجه داشت برای محاسبه حجم آجر سوراخ دار حجم سوراخ ها راباید از حجم کل کم کرد .


طول ......................... 50


عرض ........................50


ضخامت ...................... 52


قطر سوراخها........... 8


تعداد سوراخها ............. 10

وزن آجر = 1145 g


برای بدست آوردن حجم


حجم کل سوراخ ها


حجم کل سوراخها = حجم کل آجر = حجم کل آجر سفال


وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر


آزمایش شماره 3 :


تعیین درصد جذب و رطوبت آجر


مقاومت فشاری آن


مقاومت خمشی آب


A ـ تعیین درصد جذب و رطوبت آجر


کلیات: وقتی که کلیه منافذ آجر با آب پر شده باشد می گویند آجر به حالت اشباع درآمده و می توان جذب آب آنرا در آزمایشگاه تعیین نمود.


وسایل مورد نیاز :


ظروف پلاستیکی


ترازو با دقت یک گرم


پارچه تمیز


مصالح مورد نیاز :


تعدادی آجر


آب تمیز


روش آزمایش :


تعدادی آجر (4) عدد که برای جذب آب انتخاب کرده اید را تک تک وزن کنید َ. آجرهای انتخاب شده را در ظرف پلاستیکی محتوی آب تمیزی کاملاً غوطه ور سازید و پس از 24 ساعت از آب در آورده و با پارچه تمیزی که تر کرده اید اطراف آن ها را کاملاً پاک نمائید، سپس آجرها را با ترازو وزن نمائید . تفاضل دو وزن نمونه اشباع شده و نمونه خشک مساوی وزن آب موجود در آجر است که برای جذب رطوبت آجر از رابطه زیر بدست می آید.

وزن نمونه خشک درصد جذب


وزن نمونه اشباع شده

B ـ آزمایش تعیین مقاومت فشاری آجر


کلیات:


آجر باید کاملاً پخته، یکپارچه، سخت، دارای شکل منظم، یک اندازه و یک شکل و مقاومت فشاری زیاد باشد و در حرارات زیاد به آسانی ذوب نشود زیرا استحکام و مقاومت آجر فقط به نوع مواد اولیه بستگی ندارد بلکه میزان حرارت و نوع پختن نیز در مقاومت و استحکام آن مؤثر است و هرچه میزان .......


تعداد صفحات:52


فرمت فایل : word

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]