محمدحسين سرورالدين رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در گفت*وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، با بيان اينكه كنكور 90 با پيشرفته*ترين دستگاه*ها اجرايي شد، افزود: دستگاه*هاي موجود در سازمان سنجش فقط مختص اين سازمان و به منظور برگزاري كنكور در ايران طراحي شده است و اين دستگاه*ها ارزش بسيار زيادي دارند.

وي با اشاره به شخصي*سازي شدن تمام سؤالات كنكور 90 گفت: بين قرنطينه كه سؤالات در آنجا بسته*بندي مي*شود و داوطلبي كه بسته سؤالات را باز مي*كند هيچ كس از محتواي سؤالات كنكور مطلع نمي*شود.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: با توجه به اينكه سؤالات كنكور 90 به طور كامل شخصي*سازي شده است دفترچه سؤالات پس از برگزاري آزمون خمير مي*شود.

سرورالدين گفت: تمام حوزه*هاي برگزاري كنكور 90 بايد سؤالات و برگه*هاي پاسخگويي را به سازمان سنجش برگردانند چه پاسخنامه*هايي كه پاسخ داده شده باشد و چه پاسخنامه*هايي كه به دليل غيبت داوطلب فاقد پاسخ باشد.