با سلام
آیا نتایج آزمون محاسبات آذرماه 92 دیگر تغییری نمی کند و برای آزمون خرداد 93 باید ثبت نام کرد؟