رشته کارشناسي ارشد معماري در دانشگاه آزاد اسلامي کرمان تصويب شد

آنا: رئيس دانشکده هنر، معماري وشهرسازي واحد کرمان از تصويب رشته کارشناسي ارشد معماري در دانشگاه آزاد اسلامي کرمان و پذيرش دانشجو در سال جاري خبر داد.

به گزارش آنا، دکتر عباس مسعودي ضمن تقدير از پيگيريهاي دکتر غضنفري رئيس واحد گفت: دانشکده هنر معماري وشهرسازي از سال 1371 در اين واحد دانشگاهي تاسيس شده ودر حال حاضر با قريب دوهزار دانشجو و63 عضو هيات علمي ومدعو فعال مي باشد.

مسعودي ادامه داد: در اين دانشکده رشته هاي گرافيک، شهرسازي، معماري در دو مقطع کارداني وکارشناسي وجود دارد و در تلاشيم تا رشته طراحي صنعتي را ايجاد نماييم.

رييس دانشکده هنر،معماري وشهرسازي واحد کرمان خاطر نشان کرد: از جمله امکانات وتجهيزات اين دانشکده مي توان به سالن اجتماعات، کتابخانه تخصصي با قريب سه هزار جلد کتاب ، دو مرکز کامپيوتر، يک فضاي سمعي وبصري، هفت آتليه وچندين کارگاه تخصصي وآموزشي اشاره کرد.

مسعودي ضمن اشاره به عمليات ساخت وساز وگسترش فضاي کالبدي کارگاهي واتاق اساتيد دانشکده اظهار داشت: سلسله سخنراني هاي علمي، انتشار مجله علمي در دانشکده واستفاده بيشتر از حضور اساتيد برجسته کشوري براي آموزش دانشجويان از اولويتهاي دانشکده مي باشد.