* رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اختلاف نظر اخیر وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی در خصوص تعرفه ، خدمات مهندسی در سال ۹۹ گفت: تصور وزارتخانه این بود که ما خلاف قوانین و مقررات جاری عمل کرده ایم.

* ما چهار هفته پیش با مدیرکل ذیربط مسئله یعنی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان جلسه داشتیم و این مسئول پذیرفت که ما اقدام خلافی را انجام نداده ایم و طبق روال سال های قبل و طبق قوانین و مقررات جاری عمل کرده ایم.

*رییس [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] همچنین درخصوص میزان افزایش تعرفه مهندسی در سال جاری تصریح کرد: در سال ۹۹ تعرفه مهندسی بین ۳۱ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا می کند.

*خرم در عین حال در پاسخ به اینکه این افزایش قیمت چقدر مطابق با خواسته های جامعه مهندسی است، گفت: ما طی یکی دو سال اخیر توقف افزایش قیمت خدمات مهندسی را داشتیم و علیرغم افزایش قیمت ها در بخش های مختلف و افزایش هزینه تولید مسکن و ساختمان و افزایش قیمت خرید و فروش ساختمان، نرخ خدمات مهندسی افزایشی نداشت.

*
وی افزود: اگر رشد تعرفه خدمات مهندسی به شکل و روال عادی انجام می شد، اکنون باید این تعرفه ۱۰۰ درصد افزایش می یافت. یعنی اگر هر سال قانون اعمال می شد و افزایش سالانه نرخ خدمات صورت می پذیرفت، اکنون این رقم به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده بود.