باسلام واحترام
مهندسین گرامی نیازمند اطلاعاتی (در قالب تحقیق یا مقاله کوتاه )درمورد سازه پیش ساخته ساختمان وزارت کشور میباشم
لذا خواهشمندم درصورت امکان کمک فرمایید.
باتشکر