در کنار ساحل کرواسی در دریای ادریاتیک جزیره ای بسیار کوچک وجود دارد که مساحت آن ها 1.4 کیلومتر مربع است این جزیره با دیوارهای سنگی بسیار عجیب و باور نکردنی حفاظت شده است این جزیره از بالا شبیه اثر انگشت بیضی شکل بسیار بزرگ است .
به دلیل وحود دیواره های سنگی عجیب این جزیره شکل اثر انگشت را به خود گرفته است . این دیواره های سنگی در بیشتر کشور های اروپایی مانند انگلستان و اسکاتلند موجود است اما در این جزیره تعداد دیواره ها خیلی بیشتر است در واقع در این روستا ساکنین برای مرز بندی بین زمین های زراعیشان از این دیوار ها استفاده می کنند. اطراف سواحل کرواسی به صورت سنگی هستند وبه همین دلیل کشاورزان سنگ هارا جدا کرده ودر خاک محصولات خود را می کارند وسنگ هایی که جدا کرده اند را در اطراف زمین خود دیوار چین می کنند. امتداد دیوارهای سنگی این جزیره به 23 کیلومتر می رسد ودولت کرواسی از یونسکو به دلیل شباهت این جزیره به اثر انگشت خواسته است که نام این جزیره را به لیست جهانی میراث فرهنگی اضافه کند. در ضمن به دلیل وجود دیواره های سنگی وزش باد شدید تاثیری بر روی محصولات کشاورزی نمی گذارد.