شرکت نفت پتروپارس از چندین رشته تحصیلی استخدام میکندشرکت پتروپارس ریسورسز انجینرینگ (PRE) به عنوان شرکت تامین کننده منابع
انسانی طرح*های توسعه شرکت پتروپارس جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
پروژه*های در دست اجرای خود برای دفتر مرکزی و سایت عملیاتی کنگان از میان
واجدین شرایط عمومی*و اختصاصی مطابق با جدول زیر دعوت به همکاری می*نماید.
واجدین شرایط می*توانند رزومه کامل همراه به مشخصات فردی و حرفه ای
خود را حد اکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج این آگهی از طریق سایت
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ارسال نمایند.
شرایط عمومی:
۱-تابعیت جمهوری اسلامی*ایران
۲-نداشتن منع قانونی از نظرخدمت نظام وظیفه عمومی
۳-نداشتن سابقه محکومیت جزایی
۴-عدم محکومیت به فساد اخلاق و اعتیاد به مواد مخدر
۵-داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار
۶-نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمان*ها
دیگر شرایط موجد اولویت نسبی:
۱-تسلط به زبان انگلیسی
۲-تجربه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
۳- تجربه در پروژه*های پارس جنوبی
۴-تجربه کار در شرکتهای
پیمانکاری EPC 5-آمادگی کار در مناطق عملیاتی به صورت اقماری
شرایط تخصصی لازم:
۱-فارغ التحصیل لیسانس و بالاتر از دانشگاه*های معتبر با معدل بالا
۲-دارا بودن شرایط احراز شغل از نظر مدرک تحصیلی و تجربه مورد نیاز
۳-توانایی کار با نرم افزار*های رایانه ای متناسب با شغل
۴-مسلط به مجموعه نرم افزار*های Office
چنانچه مایل به همکاری در یکی از مشاغل زیر می باشید برای ارسال رزومه خود روی آن کلیک نمایید
منبع آگهی : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
کدشغل عنوان شغل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی محل خدمت سابقه کار(سال)
COM-11 کارشناس لجستیک لیسانس مهندسی کارشناسی سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-07 مهندس پروژه مهندسی مکانیک/ برق کارشناسی تهران ۱۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-15 کارشناس ابزار دقیق و کنترل I&C مهندسی برق کارشناسی تهران / سایت ۵-۷ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-17 کارشناس برق مهندسی برق کارشناسی تهران / سایت ۵-۷ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-21 کارشناس سیویل مهندسی عمران کارشناسی تهران / سایت ۵-۷ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-24 کارشناس مخابرات مهندسی برق کارشناسی سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-04 مدیر برنامه ریزی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد تهران ۱۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-05 مدیر برنامه ریزی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد کنگان ۱۲ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-06 مدیر زمانبندی سایت مهندسی صنایع کارشناسی ارشد تهران ۱۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-07 مدیر کنترل پروژه و هزینه مهندسی صنایع کارشناسی ارشد تهران ۱۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-08 سرپرست برنامه ریزی مهندسی صنایع کارشناسی تهران / سایت ۷ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-09 کارشناس برنامه ریزی مهندسی صنایع کارشناسی تهران / سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-10 کارشناس کنترل پروژه مهندسی صنایع کارشناسی تهران ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-11 کارشناس گزارشات پروژه مهندسی صنایع کارشناسی سایت ۲-۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
PLN-12 کارشناس صنایع مهندسی صنایع کارشناسی سایت ۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-25 هماهنگ کننده کنترل کیفیت مهندسی مکانیک، مهندسی مواد کارشناسی/ کارشناسی ارشد سایت ۱۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-26 مهندس جوش آزمایشات غیر مخرب مهندسی مواد کارشناسی/ کارشناسی ارشد سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-27 کارشناس کنترل کیفیت تجهیزات دوار و ثابت مهندسی مکانیک کارشناسی/ کارشناسی ارشد تهران/ سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-28 کارشناس کنترل کیفیت برق و ابزاردقیق مهندسی برق کارشناسی/ کارشناسی ارشد تهران / سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-29 کارشناس کنترل کیفیت عمران مهندسی عمران کارشناسی/ کارشناسی ارشد سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-30 کارشناس رنگ پوشش و عایق مهندسی شیمی کارشناسی/ کارشناسی ارشد سایت ۳-۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
QA/QC-31 کارشناس کنترل مواد و تجهیزات لیسانس مهندسی کارشناسی سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
HSE-11 افسر ایمنی بهداشتی و محیط زیست مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه*ای کارشناسی/ کارشناسی ارشد سایت ۲-۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
COM-28 هماهنگ کننده خرید مهندسی مکانیک کارشناسی تهران ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
COM-29 کارشناس امور قراردادها لیسانس مهندسی- مدیریت بازرگانی کارشناسی تهران ۶ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
COM-30 کارشناس پیگیری تدارکات لیسانس مهندسی کارشناسی تهران ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-51 Site Area Construction Manager مهندسی مکانیک/برق کارشناسی سایت ۸ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-52 کارشناس ارشد هماهنگی و مشترکات مهندسی شیمی/مکانیک/برق کارشناسی سایت ۸ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-53 سوپروایزر بخش مونتاژ پایپینگ مهندسی مکانیک کارشناسی سایت ۵ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-54 کارشناس مکانیک و پایپینگ مهندسی مکانیک کارشناسی تهران / سایت ۵-۷ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-55 کارشناس عمران مهندسی عمران کارشناسی سایت ۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-56 کارشناس برق مهندسی برق کارشناسی سایت ۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
ENG-57 کارشناس برق مهندسی مکانیک کارشناسی سایت ۰ [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]