طراحی معماری ساختمانهای مقاوم (Architecture Sustainable Building Design)

PDF | 100 Pages | 8.95 MB | ISBN 0471486604
Publisher: Tokyo University Press 2005


The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo, Student Session 23-29 September 2005, Tokyo, Japan, with 95 project from all the world - very interesting work

لینک مستقیم : دریافت کتاب با حجم 9 مگابایت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

لینک غیر مستقیم از سرور رپیدشیر : دریافت با حجم 9 مگابایت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

لینک غیر مستقیم از 10 سرور دیگر : دریافت با حجم 9 مگابایت

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]