ورودی
قسمت نخستین یک فضا که افراد را به محوطه اصلی یا کلی یک بنا هدایت میکند و ورودی آن فضا محسوب می گردد که بسته به نوع کاربری فضا طراحی این قسمت تغییر خواهد کرد .
پذیرش
فضای بعد از قسمت ورودی ، پذیرش یک واحد اداری می باشد . طراحی این فضا می تواند متناسب با نوع کاربری شامل فضاهای مختلفی مانند قسمت منشی ، قسمت انتظار و ... گردد.
نکته : طراحی دیوار پشت پذیرش از مهمترین بخشهای طراحی اداری می باشد .
مسیرهای دسترسی
این فضا بعد از بخش پذیرش راهنمای مراجعین می باشد و آنها را به بخشهای مختلف راهنمایی می کند . بهتر است مسیر دسترسی به فضای مدیریت از سایر فضاها مجزا باشد .
نکته : مسیرهای دسترسی ارتباط میان بخشهای مختلف را برقرار می کند .
دفاتر
به بخشهایی اطلاق می گردد که کارمندان اداره در آن قرار می گیرند و محلی برای انجام فعالیت های اداری و کاری می باشد . این فضا به نوع فعالیت واحد اداری بستگی دارد .
نکته : نورپردازی این فضا بسیار هائز اهمیت می باشد زیرا نورهای سرد و گرم ، حسهای متفاوتی در انسان ایجاد می کند و برای کاربری بیشتر معمولا از نورهای خطی و سفید استفاده می گردد .
فضای مدیریت
این فضا مخصوص مدیریت طراحی می شود از این رو طراحی آن بسیار مهم می باشد . شایان ذکر است طراحی دیوار پشت مدیریت نیز مانند پذیرش اهمیت بسزایی دارد .
در فضای مدیریت علاوه بر میز مدیریت ، معمولا میز کنفرانس مدیریت و یک نیم ست مبلمان برای مهمانان مخصوص مدیر قرار می گیرد .
نکته : برای کف پوش بخش مدیریت ، پوششهای گرم از قبیل لمینیت و پارکت توصیه می گردد زیرا حس قدرت را القا می کند.
نکته : نور این فضا به طور کافی باشد و توصیه می گردد روی میز مدیریت از چراغ رومیزی و در کنار نیم ست مهمان نیز از آباژور استفاده شود .
فضای کنفرانس
فضای کنفرانس برای مجامع عمومی شرکت ، جلسات هیئت مدیره و جلساتی که با اشخاص خارج از اداره برگزار می گردد ، طراحی می شود . در این فضا میز کنفرانس و فضایی برای قرار دادن LCD و یا ویدئو پروژکشن وجود دارد .
نکته : در ادارات بزرگ که تعداد نفرات شرکت کننده در جلسات کاری زیاد است جلوی هر شخص بر روی میز میکروفن های خاص کنفرانس برای بهتر شنیده شدن صدای سخنگو استفاده می گردد .
نکته : نور و طراحی این فضا مانند سایر فضاها هائز اهمیت می باشد و بستگی به نوع کاربری آن دارد و استفاده از کلید دیمری توصیه می شود.