سایت پژوهشی تحقیقاتی پژوهنده به متخصصین در زمینه فناوری اطلاعات (کارشناس ارشد یا دانشجوی دکترا) جهت فعالیت در پروژه تحقیقاتی نیازمند است. برای ثبت درخواست همکاری به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://pazhohande.ir/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/