فیلمی جامع از تجهیزات مهندسی شیمی

دانلود1
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

دانلود2
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


Basic Laboratory Techniques

Heating and Refluxing

Simple Filtration - Filter Cone

Simple Filtration -
Prepare the Fluted Filter Paper

Simple Filtration - Fluted Filter Paper

Vacuum Filtration (Suction Filtration)

Recrystallization

Simple Distillation

Extraction

Drying an Organic Solution

Fractional Distillation

Vacuum Distillation

Use of Rotary EvaporatorChromatographic Techniques

Thin Layer Chromatography (TLC)

Column Chromatography 1:
Preparing the Column

Column Chromatography 3:
Eluting the Column and Fractions Collecting

Gas Chromatography (GC) -
Auto Sample Injection

Gas Chromatography (GC) -
Manual Sample Injection

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) -
Auto Sample Injection

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) -
Manual Sample Injection

Spectroscopic Analytical Techniques

Ultraviolet-Visible Spectrophotometry (UV-Vis)

Infrared Spectrometry (IR) - Liquid Sample

Infrared Spectrometry (IR) - Solid Sample

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry (NMR)


Weighing

Use of Volumetric Flask

Pipetting

Volumetric Titration

pH Measurement Using Glass Electrode

Magnetic Susceptibility Balance (MSB)

Polarimeter

Voltammetric Analyzer

Differential Scanning Calorimetry

Thermogravimetric Analysis


Handling of Air Sensitive Compounds

The Schlenk-Line Technique: Part 1

The Schlenk-Line Technique: Part 2

The Schlenk-Line Technique: Part 3

The Schlenk-Line Technique: Part 4

Use of The Dry Box: Part 1

Use of The Dry Box: Part 2

Use of The Dry Box: Part 3

Miscellaneous Instrumental Techniques


pH Measurement Using Glass Electrode

Magnetic Susceptibility Balance (MSB)

Polarimeter

Voltammetric Analyzer

Differential Scanning Calorimetry

Thermogravimetric Analysis