كاهش پاسخ سازه هاي فولادي با استفاده از ميراگرهاي حافظه دار شكلي

قاسميه مهدي*,مطهري اردوان

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانحالت هاي مختلف كريستالي مواد حافظه دار شكلي در يك ميراگر پيشنهادي به منظور به دست آوردن يك رفتار بهينه استفاده شده اند. ميراگر پيشنهادي قابليت استهلاك انرژي نسبي بالا، در عين حال رفتار بازگردانندگي دارد. ايده هاي مختلف طراحي براي بدست آوردن اثر ايده آل ميراگرهاي پيشنهادي در سازه ها، استفاده و مقايسه شده است. با مقايسه رفتار سازه هاي تقويت شده با ميراگر حافظه دار شكلي پيشنهادي و سيستم مهاربندهاي فولادي مقيد در برابر كمانش، نشان داده شده است كه سيستم هاي پيشنهادي داراي قابليت كاهش خرابي هاي سازه و كاهش چشمگير تغيير شكل هاي باقيمانده روي زلزله حتي پس از زلزله هاي بسيار شديد را دارد.

كليد واژه: آلياژ حافظه دار شکلي، ميراگر، رفتار فوق الاستيک، تحيلي غيرخطي، رفتار لرزه اي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]