[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و رفع نیازهای شهروندان شهر , هنر طراح و معمار آن است که در کنار چیدمان صحیح [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، سیما و نمای زیبایی به شهر دهد و نیاز شهروندان را رفع کند به گونه ای که شهروندان در رویارویی با آنها احساس آرامش و راحتی داشته باشند. آب نماها، نیمکت ها، فضاهای سبز، صندوق های پست، باجه تلفن ها، تیرهای چراغ برق و ... از اجرای تشکیل دهنده مبلمان شهری هستند.
امروزه در شهرهای پیشرفته از جمله شهرهای بزرگ آمریکایی و اروپایی کارشناسان و تحلیلگران شهری اهمیت بسیاری به سیما و نمای شهری میدهند و در خصوص [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و نیز سیمای و نمای شهری بهای زیادی پرداخت میکنند بعنوان مثال تا جای ممکن بسیاری از تابلوهای ایستاده راهنما را حذف کرده و بجای آن از علائم و خطوط رنگی در سطح شهر (سطح خیابان ها) استفاده میکنند. اولین نکته مثبتی که در این حرکت به چشم میخورد از بین رفتن اغتشاش و شلوغی سطح شهر و نیز ازدحام و شلوغی در دیده بیننده است. اهمیت و ارزشی که طراحان و کارشناسان در کشورهای اروپایی و آمریکایی به شهروندان و نیاز آنها در سطح شهر میدهند بگونه ای است محور اصلی تصمیماتشان، ایجاد راحتی و آسایش شهروندان است.