مجموعه آزمایشات قیر و آسفالت که توسط مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی دانشگاه علم و صنعت تهیه گردید را که به شرح ذیل می باشد می توانید دریافت کنید.حجم کل: 9.3 MG

برای دانلود بر روی هر کدام از لینکهای زیر کلیک کنید:


1- آزمايش تعيين وزن مخصوص قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


2- آزمايش درجه نفوذ قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


3- آزمايش کندروانی قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


4- آزمايش تعيين درجه نرمی قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


5- آزمايش خاصيت انگمی قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


6- آزمايش افت وزنی قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


7- آزمايش درجه اشتعال قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


8- آزمايش دانه بندی مصالح سنگی
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


9- آزمايش ساخت نمونه های آسفالتی
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


10- آزمايش طرح اختلاط مارشال
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

11- آزمايش فضای خالی و درصد جذب قير
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


12- آزمايش تجزيه آسفالت
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
در زیر هم لینکهای کمکی وجود دارد در صورتی که با لینکهای اصلی دچار مشکل شدید میتوانید از لینکهای زیر دانلود کنید:

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


رمز تمامی فایلها :
abrc.iust.ac.ir


منبع :
iust.ac.ir