اجزای پوشش ضد حریق برای حفاظت انواع سازه* فلزی و بتنی طراحی شده و مورد استفاده قرار می*گیرد. با استفاده از پوشش*های ضد حریق دمای اجزای اصلی سازه، (در مدت زمان معین) کنترل شده و به سطح دمایی که باعث افت مقاومت و ریزش فولاد یا از دست رفتن ساختار بتن و در نهایت تخریب می شود؛ نمی*رسد.در مجموع اجرای پوشش ضدحریق (سیستم*های ضد حریق غیرفعال) بر روی سازه ها به منظور پیشگیری از تخریب آنها در آتش*سوزی و به دست آوردن زمان ارائه خدمات آتش*نشانی طراحی و مورد استفاده قرار می*گیرند. پوشش ضد حریق و مدت زمان حفاظت از سازه در برابر حریق به نوع سازه (بتنی یا فولادی)، شكل و فرم سازه، نوع*كاربری سازه، میزان مواد قابل اشتغال در ساختمان، نوع حریق احتمالی، فاصله ساختمان از ایستگاه آتش*نشانی، افراد در حال كار و ساكن در محل و نیز زمان وقوع حریق بستگی دارد. شاید اکثریت بر این باور باشند که اجرای پوشش ضد حریق برای سازه های جدید است اما پوشش ضد حریق بر روی سازه های تازه احداث و سازه های قدیمی قابل اجرا است.انواع پوشش های ضد حریق :

  1. مواد پاششی معدنی
  2. رنگ های منبسط شونده
  3. بورد ها و پنل های ضد حریق

طراحی پوشش های ضدحریق با استفاده از آئین*نامه*های بین*المللی مانندIBC ،UBC،NFPA صورت گرفته و بهترین زمان جهت اجرای سیستم*های مذکور به هنگام اتمام نصب اسکلت فلزی می*باشد و همچنین این سیستم ها از نظر اجرا به دو روش دسته *بندی می*گردند که شامل روش پاشش مصالح پوشش های ضد حریق (Spray-applied Fire Resistive Material) (SFRM) و روش اجرای پوشش* ضد حریق خشک می*باشد که این پوشش* ضد حریق خشک شامل پنلها، بردها و غیره می*باشد. روش های پاششی پوشش ضد حریق نیز شامل مصالح پایه سیمانی، پایه گچی به همراه ورمیکولایت و سایر مواد و رنگها و پوشش*های منبسط شونده می*باشند.

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک مقابل مراجعه فرمایید : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]