[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

با توجه به گسترش ساخت سازه های بتنی به دلیل مقاومت فشاری و کششی و مقاومت مناسب این سازه ها در برابر آتش سوزی و خوردگی نیاز به مقاوم سازی سازه های موجود و بهسازی و تقویت آنها در برابر زلزله به صورت چشم گیری در صنعت ساخت و ساز افزایش یافته است.


جهت بررسی [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]، بدون تردید شناسایی گونه*های مختلف خسارت در ساختمان های بتنی امری مهم و اجتناب ناپذیر می*باشد. بنابراین انواع مختلف ضعف*های سازه های بتنی به شرح زیر می*باشد:

 • ضعف های سازه های بتنی
 • ایجاد ترک های مورب در هسته بتن
 • ورقه ورقه شدگی هسته مرکزی بتن دراکثر ترکهای مورب رفت و برگشتی ناشی از زلزله
 • جدا شدگی پوشش بتن
 • کنده شدن تنگها و خاموتها و خارج شدن از محلهای خود
 • شکست برشی المان*های کوتاه یا اعضایی که به اطراف متصل شده اند و طول موثر آزاد آنها کم است.
 • پدیده کمانش در آرماتورهای طولی
 • خارج شدن میلگردها از محل*های اولیه و در رفتن به نواحی تنش های متناوب زیاد
 • گسیخته شدگی دال ها بتن آرمه در کناره های غیرممتد
 • ترک های مورب در دیوار برشی، بخصوصبه صورت متمرکز در اطراف بازشوها
 • ایجاد ترک برشی در محل گره ها و محل اتصال تیر ستون

برای مشاهده ادامه مطلب به لینک مقابل مراجعه فرمایید : [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]