عنوان مقاله


مقایسه عمل آوری بتن با سیمان پرتلند تیپ دومعمولی و پوزولانی معمولی

نام نویسنده


حسین اصلانی


پست الکترونیکی

حجم فایل


391 کیلو بایت

دریافت مقاله
کلمات کلیدی مقاله :

بتن ، عمل آوری و مراقبت ، مقاومت ، رطوبت و دمای بتنچکیده مقاله :

بتن ، مصالح مناسبي براي ساخت و ساز بوده و دارای اهميت بسيار زیادی می باشد . شرايط توليد ، مواد اوليه ، مواد ثانويه و مواد مضاف بتن و مهمتر از همه سيمان و جايگزين هاي مناسب براي آن در توليد بتن نقش ویژه را دارند . در این مقاله سعی شده است که مقایسه بین عمل آوری بتن ساخته شده با سیمان پرتلند تیپ دو و سیمان پرتلند پوزولانی بعمل آید . مدت عمل آوری و دمای محیط که مهمترین فاکتور عملیات عمل آوری هستند با هم بررسی شده و نمودارهای عمل آوری با سیمان پرتلند تیپ دو و سیمان پرتلند پوزولانی در عمر متغیر بتن ارائه شده است و همچنین روشهای عمل آوری با توجه به شرایط محیطی و حداقل زمان قالب برداری سازه ها پیشنهاد گردیده است .

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]">[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] ... kelasy.com</a>).pdfمنبع:hamkelasy.com