معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز گفت: دانشگاه تبريز موفق به گذراندن آزمون دوره*اي موسسه ETS در زمينه قوانين آزمون تافل اينترنتي شد.


به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي دانشگاه تبريز، علي رستمي اظهار داشت: هر يك از مراكز مجاز برگزاري آزمون تافل در سطح دنيا الزاما بايد به منظور تجديد و تمديد اعتبار مجوز برگزاري آزمون تافل و آشنايي با قوانين و مقررات جديد بايد آموزش الكترونيكي دوره*اي موسسه ETS را گذرانده و نمره قبولي را در آزمون ارزيابي كسب كنند تا بدين ترتيب امكان ادامه فعاليت آنان به عنوان مراكز مجاز برگزاري آزمون فراهم شود.
وي با بيان اينكه دانشگاه تبريز پس از طي دوره آموزشي و بازآموزي الكترونيكي قوانين برگزاري آزمون تافل اينترنتي TOEFL iBT eLearning Program موفق به گذراندن آزمون دوره*اي موسسه ETS كه هر چند سال يكبار برگزا مي*شود، شده است، گفت: اين دانشگاه به عنوان تنها مركز آموزش عالي در شمال غرب كشور داراي مجوز رسمي برگزاري آزمون تافل به روش iBT مي باشد كه آن را از موسسه ETS زير نظر دانشگاه پرينستون آمريكا اخذ كرده است.
رستمي افزود: بر همين اساس دانشگاه تبريز بدون در نظر گرفتن مدرك و سطح تحصيلات داوطلبان از كليه متقاضيان شركت در آزمون تافل ثبت نام مي*كند.
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز يادآور شد: چهل و دومين آزمون تافل(iBT )، 24 ارديبهشت*ماه سالجاري در دانشگاه تبريز برگزار شد و آزمون بعدي در اين دانشگاه براي 18تيرماه برنامه*ريزي شده است.