طرح های خانه یک چاپ آبی است که چگونه خانه واقعی به نظر می رسد. آنها می توانند برای ایجاد یک خانه رویای خانوادگی، یک بلوک اداری یا یک مجتمع صنعتی استفاده شوند. این یک نقاشی است که می تواند توسط یک حرفه ای، احتمالا یک معمار با هزینه یا توسط مالک انجام شود. این طرح به نشان دادن طرح خانه کمک می کند که شامل اندازه و نسبت اتاق ها، جایی که درهای آتش نصب می شود و در آنجا دستگاه تشخیص آتش و زنگ زدگی قرار می گیرد.


نکات زیر برای طراحی یک طرح خانه است: شما باید بدانید که برای مجوز خانه یا اموال، شورا باید اطلاعاتی درباره اموال دریافت کند. این به آنها کمک می کند یک ارزیابی نوع خانه یا اموال و امکانات و تاسیسات مورد نیاز را داشته باشند.


توصیه می شود که ابتدا برنامه را طرح ریزی کنید. این به شما اجازه می دهد که در صورت اشتباه، برای تصحیح اتاق استفاده کنید. در پایان نیز کارهای بسیار شفاف و روشن انجام خواهید گرفت. به عنوان یک معمار، این نقشه ها در آینده مفید خواهد بود؛ آنها می توانند مورد استفاده قرار بگیرند تا مشتری خود را در مورد ایده های طراحی موجود و آینده متقاعد کنند و مشتریان خود را در مورد طراحی های ساختمان متقاعد سازند.


قبل از ساخت نقاشی، باید در اطراف ملک یا زمین بمانید. توجه داشته باشید که طرح و ابعاد واقعی زمین. این به شما کمک می کند که بدانید که سطح زمین چگونه است و چگونه باید پس از ساختن ساختمان آن را انجام دهید. سطح زمینی که صاف نیست یا یک که در یک طرف غلط واقعی واقع شده است نیاز به این دارد که شما در مورد چگونگی ساخت آن در مورد مقررات استفاده کنید. تقسیم یک زمین واقعا محکم می تواند بسیار پرهزینه باشد و برخی از مردم تصمیم می گیرند تا آن را به نحوی ساخت کنند.


اطمینان حاصل کنید که مقیاس مورد استفاده شما اجازه می دهد که کف را روی یک ورق قرار دهید. در صورتی که خانه دارای تعدادی کف است، طبقه اول را می توان از طبقه ی پایین کپی کرد زیرا در اکثر موارد آنها مشابه هستند. به عنوان مثال، درهای ورودی و در اطراف بیل ها، قطعه هایی از دیوار را که قرار است در آن وجود نداشته باشد پاک کنید. اگر شما در طرح خود مداد را استفاده کرده اید، وقت آن است که یک حاکم و قلم بگیرد تا آن را دائمی کند.


این نقشه ها اساس برنامه ریزی و برنامه ریزی پروژه را قبل از شروع ساخت و ساز فراهم می کند. هنگام طراحی طرح خود، مطمئن شوید که دیدگاه شما بلند مدت است. آن را برای افرادی که نیاز به دسترسی دارند، روشن و قابل فهم سازد. این می تواند مالک، سازندگان و یا مشتری باشد. بنابراین نگه داشتن آن ایمن بسیار مهم است. مهم است که به یاد داشته باشید مقیاس را مشخص کنید، آدرس خانه و تاریخ کشیده شدن آن را اضافه کنید.