مدل*های بخاری تابشی فضای آزاد معمولاً کوچک*تر از انواع دیگر دیواری خود هستند و می*توانند به* راحتی از اتاقی به اتاق دیگر منتقل شوند. اگر تنها گزینه شما این باشد که گرمای را منتقل کنید، می*تواند یک مزیت واقعی باشد. آنها همچنین برای تأمین گرما در فضاهای بسیار کوچک ایده*آل هستند.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]