ابتدا باید مصالح مورد نیاز خود را لیست کنید سپس به یک شرکت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] مراجعه کنید و لیست خود و ادرس را ارائه دهید تا مصالح خود را درب کارگاه تحویل بگیرید.