پروژه آماده بتن به همراه تمامی فایل های محاسباتی با نرم افزار های safe و etabs


 محل احداث : گرگان ( خطر لرزه خیزی بالا )
 کاربری: مسکونی
 نوع اسکلت سازه : بتنی
 سیستم باربری جانبی : قاب خمشی به همراه دیوار برشی در جهت Yو X
 تعداد طبقات : 10 طبقه (8 طبقه روی 2 زیر زمین)
 ارتفاع طبقات: 3 متر
 سقف طبقات و بام: تیرچه بلوک
 خاک تیپ 3
 تنش مجاز خاک 1.2
 تنش جاری شدن آهن آلات مصرفی 2850 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
 بتن مصرفی تیر، ستون، دال 350 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت 28 روزه 310
 بتن فونداسیون عیار 300 و مقاومت 28 روزه 230
 بتن مگر با عیار 150

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]