پروژه متره و برآورد ساختمان 2 طبقه دبیرستان 8 کلاسه به همراه نقشه ها، ریز متره و مالی

نمایش نسخه قابل چاپ