 کاربری: مسکونی
 نوع سازه : اسکلت : بتنی - سقف : بتن آرمه
 تعداد طبقات : 3 طبقه روی پیلوت
 فابل حاوی محاسبات : pdf ، word ، Excel
 فابل حاوی نقشه ها : نقشه ها موجود نیست

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]