باسلام خدمت مهندسین محترم.
پلان ونماومقطع مسجد امام دراصفهان رودارید؟(لطفا برام جیمیل کنید.)
باارزوی موفقیت وسربلندی.