از [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] برای کند کردن سرعت اتش سوزی استفده می شود.