[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]که شامل چیدمان درست و چگونگی چیدمان وسایل است که یکی ازنکات تاثیر گذار در خانه است.دکوراسیون داخلی فقط محدود به منازل نمی شود و درمحیط زیست نیز از آن استفاده می شود.