پیش از زیبایی نمای ساختمان، محل [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا کیفیت و سخت بودن ساختمان پیش از زیبایی آن اولویت دارد.بیشتر اوقات بعضی از مصالح ساختمانی تقلبی در پاکت های برند خارجی پر می شوند.